Petra Přecechtělová

Petra vystudovala obor Podniková ekonomika na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Její dosavadní profesní zaměření bylo v oblasti nákupu, obchodu a personalistiky. Ráda pracuje a komunikuje s lidmi. Vzdělávání a seberozvoj bere jako celoživotní proces. V loňském roce ukončila studium pedagogiky.

V Moravskoslezském paktu zaměstnanosti se snaží propojit všechny dosavadní zkušenosti jako specialistka pro spolupráci firem a škol.

Petra Přecechtělová

Expert for cooperation between schools and companies (for districts BR & NJ)

+420 605 810 056

pprecechtelova@mspakt.cz