Regionální hodnotící komise

Regionální hodnotící komise posuzuje soulad předkládaných transformačních plánů firem s Regionální vzdělávací sektorovou strategií. Hlavní kritéria hodnocení jsou příslušnost k sektoru (automotive, ocelářství a energetika), transformační příběh a rozvoj kompetencí. Podrobnější informace k jednotlivým kritériím naleznete v kapitole implementace regionální strategie.

Způsob podání

Firmy zašlou vyplněný Plán transformace podniku ve formátu pdf. na e-mail trautom@mspakt.cz nejpozději vždy 14 dní před nejbližším termínem zasedání hodnotící komise

Termíny zasedání hodnotící komise

První zasedání komise je plánováno na říjen 2023, termín bude včas upřesněn. Komise se bude scházet minimálně 1x za čtvrt roku.

Členové komise (v současné době probíhá výběr členů komise)

Hledáme experty, kteří jsou kompetentní k posouzení transformačních plánů firem ve výzvě Vzdělávání ve firmách v Moravskoslezském kraji, kterou vyhlašuje Státní fond životního prostředí v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Jedná se o experty z oblasti ocelářství, automotive a energetiky, kteří mají zkušenosti s daným oborem a s profesním rozvojem zaměstnanců. Podmínky na pozici experta: dlouholetá praxe v daném odvětví a sledování trendů vývoje, práce na manažerské nebo expertní pozici v daném odvětví. Náplň práce experta: účastnit se fyzických či online setkání komise, vyjadřovat stanovisko k předkládaným transformačním plánům firem v souladu s regionální sektorovou vzdělávací strategií. Zájemci zasílejte své CV na mail: trautom@mspakt.cz nejpozději do 29. 9. 2023. Působení komise bude zahájeno v říjnu 2023. Podrobnější podmínky rádi vysvětlíme telefonicky či osobně. Kontaktní osoba: ředitel MS pakt Mgr. Martin Navrátil,  mnavratil@mspakt.cz, 725 736 355. 

Důležité dokumenty (stanovy komise, jednací řad, hodnotící formulář) se nyní připravují a budou zveřejněny počátkem října.