Aktuální dění

webinář PORADENSKÉ SLUŽBY KRAJE

24. 2. 2021

Ve čtvrtek 24.2.2021 proběhne plánovaný bezplatný webinář PORADENSKÉ SLUŽBY KRAJE. Webinář, jehož hlavním cílem je seznámení zástupců zaměstnavatelů s webovou aplikací, bude probíhat online prostřednictvím MS Teams.

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

12. 1. 2021

Již ve dnech 18. ledna až 4. února proběhne ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021, který je určen žákům a uchazečům o studium na středních školách pro školní rok 2021/2022. Akce je organizována Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce České republiky.

MS PAKT přichází s aplikací pro párování zaměstnanců moravskoslezských firem

4. 11. 2020

Pro některé firmy není letošní rok moc příznivý. Některé naopak potřebují navyšovat své kapacity. Proto MS PAKT přichází s projektem Moje místo v MSK, který má za úkol najít řešení pro firmy, které své zaměstnance musí propustit nebo naopak mají zájem o nové pracovníky. 

MS PAKT přichází s pomocí při změně zaměstnání obyvatel Moravskoslezského kraje

4. 11. 2020

V rámci situace v letošním roce se Moravskoslezský kraj rozhodl podpořit obyvatele Moravskoslezského kraje při změně jejich zaměstnání. Projekt Moje místo v MSK má za cíl pomoct lidem při změně v jejich profesním životě jednoduše a efektivně.

SPOLUPRÁCE STŘEDNÍCH ŠKOL A FIREM V MSK POKRAČUJE

9. 10. 2020

Systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce“, zkráceně „Kompetence 4.0“, na jehož realizaci se pod hlavičkou Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje podílí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, zaznamenal další úspěšně uzavřené partnerství mezi školou a firmou.