SOŇA GAJDACZOVÁ

Soňa vystudovala Management kvality na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava. Tato specializace ji nenaplňovala a tak se již více než 10 let realizuje v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Působí jako kariérový poradce. Poskytuje poradenské služby zaměstnancům, lidem bez práce, studentům a žákům.

Zaměřuje se na podporu rozvoje a využití potenciálu každého člověka v jakémkoli věku ve vazbě na zvýšení zaměstnatelnosti a lepší uplatnění na trhu práce.

 

 

Kariérní poradce
Soňa Gajdaczová
+420 724 318 945 sgajdaczova@mspakt.cz