ŠÁRKA PLAČKOVÁ

Šárka vystudovala v roce 2005 učitelství angličtiny a němčiny na Filosofické Fakultě Ostravské univerzity. Zejména angličtině (učitelství a překladatelství) se věnuje dodnes. Téměř 13 let ji využívala také pro práci v mezinárodní logistické firmě, kde postupně působila na pozicích Specialista HR a GA, Manažer kontroly kvality a Manažer interní logistiky.

Začátkem roku 2020 přijala pozici experta pro spolupráci firem a škol v naší organizaci, čímž propojila své bohaté zkušenosti ze školství a z výrobních podniků. V MS Paktu zaměstnanosti vede mimo jiné systémový projekt MPSV „Kompetence 4.0“, který je zaměřen na zkvalitnění odborného výcviku žáků středních odborných škol ve firmě.

Expert pro spolupráci SŠ a firem
Šárka Plačková
+420 775 512 362 splackova@mspakt.cz