JANA KONARSKÁ

Empatická a pozitivně naladěná žena, která pomáhá lidem na cestě k sobě samým jak v profesním poradenství, tak i jako terapeutka. Působí v projektu pro cílovou skupinu lidí nad 50 let jako poradce a lektor za účelem uplatnění na trhu práce. Má dlouhodobou praxi v personalistice a v oblasti pracovního práva.

Terapeutka, profesní poradkyně
Jana Konarská
+420 721 504 826 jkonarska@mspakt.cz