Říjen 2022

Uplatnitelnost a podpora vzdělávání inovativními metodami

20. 11. 2018
kongresový sál hotelu Imperial
začínáme v 09:00
Zmocněnec vlády ČR pro MSK, ÚK a KVK