JIŘINA CHLEBKOVÁ

Jiřka je absolventkou oboru Sociální práce s poradenským zaměřením na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V oblasti práce s lidmi s různými znevýhodněními pracuje už více než 10 let. Zaměřuje se na projektové řízení projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, školství a vzdělávání.

V Moravskoslezském paktu zaměstnanosti působí od roku 2018, zde se specializuje na poradenství při změně kariéry ve věku 50 a více let a také na oblast sociálních služeb ve vazbě na trh práce.

odborný poradce
Jiřina Chlebková
+420 605 383 420 jchlebkova@mspakt.cz