JAN BENEŠ

Honza působí v Moravskoslezském paktu zaměstnanosti od jeho založení v roce 2011. Podílel se na přípravě i realizaci projektů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání. Poskytuje odborné poradenství pro veřejný i soukromý sektor v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání.

Specializuje se na oblast duálního vzdělávání, poskytuje zaměstnavatelům a školám metodickou a koordinační podporu při zavádění prvků duálního vzdělávání od společného definování obsahu vzdělávacích oborů až po konkrétní specifikaci praktického vyučování žáků v prostředí firmy.

odborný poradce
Jan Beneš
+420 775 904 384 jbenes@mspakt.cz