O nás

Chceme přispívat ke změně dlouhodobě nepříznivé situace na regionálním trhu práce.

 

Dívat se na problémy komplexněji, při hledání řešení více spolupracovat, usilovat o systémovou změnu, to nás vždy odlišovalo od podobných snah jiných aktérů. Na počátku jsme působili jako strategické partnerství desítek podnikatelských subjektů, škol a dalších institucí v Moravskoslezském kraji, které společně usilovali o hledání řešení nepříznivé situace na trhu práce.

Moravskoslezský kraj, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Regionální rada Regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřeli 24. 2. 2011 dohodu o partnerství a nositelem Moravskoslezského paktu zaměstnanosti se stalo Sdružení pro rozvoj MSK.

Množství vykonávaných agend i dílčích cílů si postupem času vyžádalo založení samostatné organizace s jasně definovaným posláním, cíli i právní subjektivitou. Společně se svými signatáři jsme identifikovali základní problémy na trhu práce, formulovali změny, kterých je potřeba dosáhnout a jejich vzájemné souvislosti. Na ustavující schůzi dne 1. 2. 2019 byl založen samostatný zapsaný spolek s jasně definovaným posláním.

Signatáři Moravskoslezského paktu zaměstnanosti jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava, Sdružení pro rozvoj MSK, Krajská hospodářská komora MSK a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 

Posláním Moravskoslezského paktu zaměstnanosti je přispívat ke slaďování nabídky a poptávky na regionálním trhu práce, analyzovat jeho klíčové problémy a připravovat pro ně řešení.

Naši poradci

Martin Navrátil

+420 725 736 355 mnavratil@mspakt.cz

Jan Beneš

+420 775 904 384 jbenes@mspakt.cz

Petr Czekaj

+420 724 613 051 pczekaj@mspakt.cz

Soňa Gajdaczova

+420 724 318 945 sgajdaczova@mspakt.cz

Marek Gavenda

+420 724 280 395 mgavenda@mspakt.cz

Jiřina Chlebková

+420 605 383 420 jchlebkova@mspakt.cz

Jan Kelar

+420 602 147 418 jkelar@mspakt.cz

Kateřina Tvrdá

+420 739 687 908 ktvrda@mspakt.cz

Anton Husovský

+420 602 515 453 ahusovsky@mspakt.cz

Šárka Plačková

+420 775 512 362 splackova@mspakt.cz

Jakub Kokeš

+420 775 077 050 jkokes@mspakt.cz